top of page

Projektleírás

Projekt címe: Tanárok egy fenntartható jövőért/ Teachers for a sustainable future

Projekt azonosító száma: 22310033

Megvalósítás ideje: 25/05/2023-30/04/2025

Támogató: Nemzetközi Visegrádi Alap, www.visegradfund.org

Projekt koordinátor: Szkárosi Agapé agape.szkarosi@hand.org.hu

Megvalósító konzorciumi partnerek:

HAND – Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség, Magyarország (vezető); www.hand.org.hu

Grupa Zagranica, Lengyelország (partner); www.zagranica.org.pl

CEEV Zivica, Szlovákia (partner); www.zivica.sk

Centre for Environmental Education SEVER Horni Marsov, Cseh Köztársaság (partner); www.sever.ekologickavychova.cz

 

A projektet a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország és a Szlovák Köztársaság kormányai finanszírozzák a Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati támogatásán keresztül. Az alap küldetése fenntartható regionális együttműködések támogatása Közép-Európában. 

A projekt a HAND Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség koordinálásával valósul meg.

Teachers for a sustainable future

A tanárok szerepe kulcsfontosságú a fenntartható fejlődéshez szükséges társadalmi átalakulásban és a jövő generációk szemléletének alakításában. A felsőoktatásban a pedagógusképzés az a terep, ahol a fenntarthatóságra és globális felelősségvállalásra nevelésnek jelentős multiplikátor hatása lehet. Éppen ezért a „Teachers for a sustainable future” projekt célja, hogy megtámogassa a V4 országok tanárképzéseinek különböző szereplőit abban, hogy megjelenítsék, beillesszék a globális felelősségvállalásra nevelés tartalmait és szempontjait a képzésbe. Mindezt az alábbi tevékenységekkel kívánjuk elérni: összehasonlító kutatás lebonyolítása, hálózatépítés, szaktudás megosztásának elősegítése, és lobbitevékenység végzése. 

A HAND Szövetség 2020 óta több kutatási projekt keretében vizsgálta a globális felelősségvállalásra nevelés hazai pedagógusképzésben elfoglalt helyét és megjelenését.

A 2023. májusában indult újabb kutatási projekttel e korábbi kutatások alábbi megállapításaira kívánunk a reagálni:

 1. mélyreható kutatásra van szükség

 2. stratégiai dokumentumokat kell kidolgozni, aktualizálni

 3. az ágazatközi együttműködéseket erősíteni kell

 4. változásokat kell kezdeményezni a tanárképzésben mindkét irányból: fentről lefelé és lentről felfelé

 5. az egyetemi oktatók kulcsszereplők és példaképek az FN és a GN népszerűsítésében

 6. lehetőséget kell biztosítani az oktatók számára a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztására

 7. a civil szervezeteket és más érdekelt feleket szakértőként és partnerként kell elismerni
   

A fentiek fényében projektünkkel a fenntarthatóságra (FN) és globális felelősségvállalásra nevelés (GN) érvényesítése és képzésben való megjelenésének erősítése a célunk a V4-es országok tanárképzéseiben.
 

Projekt tevékenységek:
 

1. összehasonlító kutatás

A V4 or szágok pedagógusképző intézeteiben összehasonlító kutatást végzünk a fenntarthatóságra nevelés (FN) és globális felelősségvállalásra nevelés (GN) jelenlétét, erősödésének folyamatait vizsgálandóan. Emellett célunk azon tényezők feltérképezése is, amelyek akadályozzák, illetve segítik a FN és GN szempontjainak és tartalmainak szélesebb körben való megjelenését az egyetemi szintű pedagógusképzésben. 

A 4 országban megvalósuló kutatás a konvergens interjúzás módszerével egységes módszertan alapján zajlik. Országonként több pedagógusképző intézmény vezetőinek és a fenntarthatósági átalakulás kiemelkedő szereplőinek véleménye alapján fogalmazunk meg olyan irányelveket, amelyek mindegyik vizsgált országban (akár országra szabottan is) segíthetik a FN és GN reprezentáltságát és integráltságát a pedagógusképzésben, ezáltal segítve a fenntarthatósági társadalmi átalakulást.

A kutatási eredményeket és a döntéshozóknak készített szakmai ajánlásokat széles körben publikáljuk és terjesztjük nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

 

2. hálózatépítés és tudásmegosztás

A projekt során kiemelt célunk elősegíteni az érintett szereplők közötti kapcsolatépítést, a szaktudás- és a tapasztalatok megosztását nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt a) konzultációs és információ cserelehetőségeinek megteremtésével, b) az egyetemek és a szakértők közötti, valamint egyéb szektorokon átívelő együttműködés erősítésével, valamint c) jó gyakorlatok, kezdeményezések gyűjtésével és megosztásával.

 

3. lobbitevékenység

Szakmai javaslatainkkal döntéshozókat szólítunk meg intézményi, nemzeti és nemzetközi szinteken egyaránt, szakmai egyeztetéseket, találkozókat szervezük, hatékony érdekképviseleti munkát végzünk.

 

A projekt keretében elkészült szakmai tartalmak:

 • kutatási jelentések (4 nemzeti, 1 összehasonlító)

 • döntéshozók számára megfogalmazott szakmai ajánlások (4 nemzeti, 1 regionális)

 • webhely nemzetközi hálózatépítéshez és információk megosztásához

 

Projekt események:

 • online kick-off és egyéb projekt találkozók a konzorciumi partnereknek

 • szakmai konzultációk (minden V4 országban)

 • online V4 szakmai műhely

 • nagyszabású nemzetközi konferencia – disszemináció

 • nemzeti disszeminációs események (minden V4 országban)

 • szakmai találkozók döntéshozókkal (minden V4 országban)

A projekt eredményei, kutatási jelentései és a döntéshozók számára készült ajánlások különféle módon kerülnek megosztásra, terjesztésre: 1.) e-mailben vagy hírlevélben, 2.) a projekt weboldalára feltöltve, a konzorciumi partnerek online felületein népszerűsítve (weboldal, közösségi média), 3.) 4 hazai és 1 nemzetközi projektesemény keretében, 4.) egyéb publikációs formában (pl. szakmai folyóiratban), valamint 5.) az egyetemi és államigazgatásban dolgozó döntéshozókkal szervezett találkozók keretében. 

Nemzetközi szinten szakmai hálózatok (pl. CONCORD, NSC, ANGEL, GENE) közreműködésével történik a disszemináció. A projekt eseményeiről, eredményeiről sajtóközleményt teszünk közzé.

 

A projekt során a korábbi V4-es kutatási projekt weboldalát (www.teachers4sd.org) fejlesztjük tovább, jó gyakorlatokról, kezdeményezésekről, és a témában érintett szervezetekről és kapcsolatokról töltünk fel információt. A projekt eredményeket, kutatási tanulmányokat és ajánlásokat elérhetőek ezen honlapon. 

Class
bottom of page